Tinc un Grau en Llengües Estrangeres Aplicades de la Universitat de Perpinyà Via Domícia. Tal com explica la Universitat en la seva descripció del grau, «l'objectiu principal de la Facultat LEA/UPVD és formar estudiants especialistes en llengües estrangeres. Una vegada acabada la formació, els estudiants han de ser capaços d'integrar-se en una empresa o una altra estructura professional. Les classes de civilització —que s'imparteixen en llengua estrangera— permeten als estudiants adquirir coneixements sociopolítics, econòmics i culturals sobre les llengües estudiades. Les classes d'administració, economia, dret, comunicació, comptabilitat i informàtica donen als estudiants la possibilitat de familiaritzar-se amb conceptes fonamentals relatius al món empresarial».


Així mateix, tinc el diploma DALF (Diplôme approfondi de langue française) de nivell C1, que vaig obtenir el 2005.


​En el marc de la meva formació contínua, en els últims anys he completat els següents cursos OpenLearn de The Open University:

Medicina i farmacologia

Ofereixo solucions integrals per a la traducció d'informes d'estudis clínics, alertes de farmacovigilància, documentació reglamentària, resums de les característiques dels productes, articles científics… a empreses, centres de recerca i agències del món farmacèutic i mèdic.

A part de traduir documents, la meva feina consisteix a revisar la bibliografia, dur a terme recerca terminològica i assegurar-me que els textos compleixin els criteris de l'FDA/EMA.

Astronomia


Els meus clients inclouen diverses entitats de recerca i divulgació sobre astronomia. Entre altres coses, reviso la llengua de llocs web, tradueixo i corregeixo comunicats de premsa i escric articles originals en anglès, castellà i català.

També sóc traductor del Beautiful Mars Project i exmembre de la Junta de l'Agrupació Astronòmica de Sabadell. Em centro en la divulgació astronòmica.

Biologia


He traduït material educatiu, guies d'identificació, informes de camp i llocs web per a molts programes de conservació, incloent-hi el Projecte Eriçons de l'entitat Galanthus, que se centra en l'estudi i la conservació de l'eriçó europeu i l'eriçó clar.


Les meves altres especialitats són la biologia mèdica, la bioquímica i la immunologia, tres disciplines en les quals tradueixo articles científics i textos de divulgació amb regularitat.

Veterinària


Tradueixo regularment articles de recerca abans de la seva publicació en revistes avaluades per experts, així com descripcions de noves tècniques terapèutiques, manuals de procediments estandarditzats, llibres de text i una àmplia varietat d'altres obres que tracten principalment d'animals de companyia i bestiar. També tradueixo protocols clínics, informes de proves i documents reglamentaris sobre estudis de farmacocinètica/farmacodinàmica duts a terme amb animals.

Treballo amb les llengües següents:


  • Llengües de partida: anglès, francès, castellà, català i neerlandès
  • Llengües d'arribada: anglès, castellà i català

LES MEVES COMBINACIONS LINGÜÍSTIQUES

EL QUE FAIG

EL QUE VAIG APRENDRE

 Scientific translator