Scientific translator

Autoria de les imatges (de dalt a baix i d'esquerra a dreta):